Διπλότυπες σελίδες

  • Blog
  • Εμφανίσεις: 61

Ένα ακόμα σοβαρό θέμα που πρέπει να προσέξετε είναι οι διπλότυπες σελίδες. Είναι πολύ πιθανόν οι σελίδες σας να ευρετηριάζονται από τις μηχανές αναζήτησης με www και χωρίς www.

Δηλαδή έχοντας το όνομα χώρου www.mydomain.gr και σαν αρχική σελίδα την index.php οι μηχανές είναι πολύ συνηθισμένο να βλέπουν δύο σελίδες, όπως:

  1. https://www.mydomain.gr/index.php
  2. https://mydomain.gr/index.php

Αυτή είναι μια διπλότυπη σελίδα και το σύνηθες είναι να τιμωρηθεί η ιστοσελίδα σας γι αυτό. Η γιατριά είναι μια παρέμβαση στο αρχείο .htaccess που δεν επιτρέπει την εμφάνιση της μιας η της άλλης εκδοχής.