Email Marketing & SMS Marketing

 

Email Marketing & SMS marketing


Το email marketing έχει χαρακτηριστεί ως ο πιο οικονομικός τρόπος διαφήμισης και όχι άδικα. Αποτελεί μια από τις πιο στοχευμένες διαφημίσεις, όταν φυσικά υπάρχουν "καθαρές" λίστες με emails. Καθαρές χαρακτηρίζουμε τις λίστες που έχουν αποκτηθεί με νόμιμο και ηθικό τρόπο, όπως η συλλογή από την ιστοσελίδα σας ή το ηλεκτρονικό σας κατάστημα. Είναι οι λίστες που δημιουργούνται από επισκέπτες που ηθελημένα έχουν καταχωρήσει το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο ώστε να λαμβάνουν τα ενημερωτικά σας δελτία, τα νέα της εταιρεία σας ή τις ενημερώσεις για τις προσφορές σας.

Το SMS marketing μπήκε στην ζωή μας από την στιγμή που αναπτύχθηκαν οι απαραίτητοι μηχανισμοί ώστε να κάνουν εφικτή την αποστολή μαζικών σύντομων μηνυμάτων σε πολύ χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τις χρεώσεις των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας. Είναι και αυτή μια μέθοδος απόλυτα στοχευμένη, που αν και με μεγαλύτερο κόστος από το email marketing παραμένει μια από τις πιο οικονομικές μεθόδους προβολής λόγο της πολύ υψηλής απόδοσης.

Στην Cybernetica έχουμε αναπτύξει τους απαραίτητους μηχανισμούς για την αποστολή την διαφημιστικών σας μηνυμάτων, όσο μεγάλες κι αν είναι οι λίστες σας. Ακόμη σας παραδίδουμε αυτοματοποιημένα τα αναλυτικά στατιστικά στοιχεία της απόδοσης των ενημερωτικών σας δελτίων. Με αυτό τον τρόπο έχουμε καταφέρει να κάνουμε το κόστος πολύ ελκυστικό ακόμα και για την πιο μικρή επιχείρηση.

 

Μέγεθος Λίστας 1 Αποστολή 1 / εβδομάδα (4 / μήνα) 2 / εβδομάδα (8/μήνα Καθημερινά (30/μήνα)
Έως 100 2€ 7€ 13€ 25€
101 - 200 4€ 13€ 23€ 33€
201 - 500 8€ 22€ 30€ 40€
501 - 1000 9€ 25€ 35€ 45€
1001 - 2000 15€ 30€ 40€ 50€
2001 - 5000 20€ 35€ 45€ 55€
5001 - 10000 25€ 40€ 50€ 60€
10001 - 20000 30€ 45€ 60€ 100€

Υπηρεσίες